Wie zijn wij?

logo AInBHet AInB is, sinds 1952, de enige officieel erkende beroeps- en belangenorganisatie voor professioneel opgeleide en werkzame interieurarchitecten. Het AInB onderhoudt niet enkel nauwe contacten met de beroepspraktijk, maar tevens met het onderwijs en de industrie, zowel op nationaal als internationaal terrein.

Een halve eeuw geleden werd de eerste – en tot op heden enige – beroepsvereniging voor interieurarchitecten opgericht: de Associatie van Interieurarchitecten van België v.z.w., kortweg AInB. De aanvankelijke doelstelling was tweeledig: enerzijds de afbakening van het terrein van de beroep interieurarchitect als gevolg van het onverantwoord gebruik van de titel van interieurarchitect, anderzijds de belangenbehartiging van de leden en de opdrachtgevers.

De organisatie werd in 1952 opgericht onder de naam Beroepsvereniging voor Binnenhuisarchitecten Antwerpen (BBA) door enkele professoren en afgestudeerden van de toenmalige Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen (het huidige Henry van de Velde Instituut). In 1973 werd de Beroepsvereniging van Binnenhuisarchitecten Antwerpen (BBA) omgevormd tot Beroepsvereniging van Binnenhuisarchitecten (BVB). Door de stijgende complexiteit van de beroepspraktijk en de benaming van het beroep in het buitenland werd de beroepstitel binnenhuisarchitect omgezet naar interieurarchitect.

De officiële wijziging van de beroepsbenaming alsook het nationale karakter van de beroepsvereniging vormden de aanzet tot de naamswijziging in Associatie van Interieurarchitecten van België v.z.w. / Association des Architectes d'Intérieur de Belgique a.s.b.l.

Voor meer informatie bezoek onze website.

And the winner is...

Wil jij erbij zijn? Vul dan dit formulier in. Na een succesvolle inschrijving ontvangt u automatisch een mailtje ter bevestiging.

Find us on Facebook

FacebookVolg ons op Facebook en laat jouw
vrienden weten dat je jezelf ingeschreven hebt.